NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY


Nejčastější otázky ke krystalům Světla LITIOS

 

Když mluvíme v následujícím textu o krystalech Světla, máme na mysli krystaly a diamanty Světla LITIOS. V této sekci naleznete nejčastější dotazy, se kterými se setkáváme rozdělené dle témat.

Pokud zde svou odpověď nenaleznete, neváhejte nám svůj dotaz poslat přímo na náš email litios@seznam.cz. Většina zde uvedených otázek bude zpracována v našich seminářích:

• Litios 1: Krystalové tělo Světla více na:

• Metatron diamantový kněz / kněžka Světla - školení (zejména v části 1 a části 3

  školení) více na:

  

Nejčastější otázky:

1. Jak působí krystaly Světla?
2. Jaký je rozdíl mezi krystalovou a diamantovou energií?
3. Je třeba čistit nebo dobíjet krystaly Světla?
4. Jak vznikají krystaly Světla? Jak se dostanou andělské energie do skla?
5. Jsou krystaly Světla naprogramované také člověkem? Mohou být manipulovány?
6. Chci krystal Světla pro mě / moje dítě / můj dům ... Jak mám vědět, který je ten správný nebo odpovídající?
7. Jak mohu použít krystaly Světla v každodenním životě / integrovat je do mého života?
8. Na co bych měl dát pozor při zacházení s krystaly Světla?
9. Jaký je rozdíl mezi krystaly ve velkém nebo malém provedení (např. Merkaba koule, Ashtar koule, andělská brána, různé přívěsky)?
10. Můj krystal Světla má škrábance nebo se rozbil. Působí ještě nadále? Co s tím mohu teď dělat?
11. Chci prodávat krystaly Světla v mém obchodu / mé společnosti. Nebo: Chci se stát partnerem Litios krystalů Světla. Jak mám postupovat?
 

 

Odpovědi:

        1.       Jak působí krystaly Světla?

Otevřeme-li svá srdce a zavoláme anděly, kteří mohou vstoupit do našeho prostoru a času. Pomáhají nám u osobních zájmů, otevírají brány do sfér Světla, aktivují světelné spojení, které v nás dřímalo, a spojí nás s našimi sourozenci Světla.

 

Krystaly Světla jsou čisté nástroje, které nám byly darovány anděly. Jsou spojeny s různými anděly a nanebevzatými mistry/mistryněmi a dalšími bytostmi Světla, kteří chtějí s námi tvořit. Otevřeme-li svá srdce, proudí námi čisté andělské energie. Krystaly Světla prozáří celou naši auru a zvýší frekvenci Světla. Jsme doprovázeny anděly a mistry. Lehkost bytí nás obklopí, přijdeme do zlatého proudu vesmíru a můžeme se pustit. Intuice se zvýší, to znamená, že si uvědomíme lepší vnímání intuice nebo duchovního světa. Poté přijdeme do kontaktu s bytostmi Světla z vyšších úrovní.

 

Krystaly Světla komunikují se svými majiteli. Takže můžeme s nimi vědomě pracovat, a tak například v meditaci říci: "Žádám o optimální aktivaci Merkaby koule". Nebo: "Žádám, aby byl aktivován nejvyšší potenciál andělské brány pro tuto meditaci / pro tento prostor." Čím více budeme vědomě pracovat s krystaly Světla, tím se může rozvíjet jejich potenciál, protože k nám přivoláváme stále více a více energie, integrujeme ji do nás a ukotvíme ji na Zemi. Takže není jen pro nás, ale pro celé stvoření.

 

Praktické aplikace krystalů Světla, se můžete dozvědět v následující otázce: "Jak mohu použít krystaly Světla v každodenním životě / integrovat je do mého života?"

 

2.       Jaký je rozdíl mezi krystalovou a diamantovou energií?

Rozdíl těchto energií se naučíš rozpoznat zejména ve školení kněz / kněžka Světla a také při vedených meditacích.

Důležité: Obě frekvence energie jsou nádherné a ve vesmíru stejně důležité. Z tohoto důvodu: Neexistuje žádné hodnocení. 

Krystalové energie:

      čistí tvoji auru i čakry a přenesou vše na krystalovou frekvenci Světla, spojí tě s krystalovou sférou

      tvé tělo ducha a duše je krystalové a čisté, krystaly v tobě aktivují a vytvoří krystalové tělo Světla

      přinesou ti jasnost, poznání a čistotu z nejvyššího prvotního Světla

      vytvoří božské spojení - jsi v souladu s božským zdrojem

      spojí tě s božským Matrixem

      krystaly Světla se vloží do všeho a probudí vše

      budeš připojen zpět ke své Alfě - původu tvého bytí – všechno v tobě bude probuzeno a připomenuto

 

Diamantové energie:

      probudí se v tobě mistr/mistryně Světla - když jsi připraven, bude aktivován tvůj pravý božský životní plán

      jsi doprovázen nanebevzatými mistry i mistryněmi Světla a pomůžou ti, udržet si vždy aktivované vozidlo Světla Merkabu

      vedou tě hluboko do tvého božského plamene "Já jsem"

      čistý božský diamant, kterým se probudíš a vstoupíš do svého vnitřního božství

      božský „Já jsem“ tě řídí a vede

      vstoupíš do hlubin svého pravého bytí – rozzáří se v tobě trůn Boží

      hloubka blaha, božství, hluboký vnitřní mír a klid se rozšíří – jsem to, co jsem

      "nepotřebuji nic víc" - stav božské odpočívající přítomnosti a hluboké vnitřní záře 

Doporučení:

      nejdříve alespoň jeden rok provést čištění s krystalovou energií, aby mohl být lépe využit potenciál diamantové energie předchozí intenzivní prácí

       osvobození a transformací.

      nosit obě frekvence energie současně nebo střídavě – můžeš se zeptat kyvadla nebo intuitivně

 

3.       Je třeba čistit nebo dobíjet krystaly Světla?

Krystaly Světla nejsou žádné baterie, které se vybíjí při používání. Nejsou také srovnatelné s drahokamy, u kterých se doporučuje, často provádět pravidelné vybití, čištění a dobíjení.

 

V průběhu tzv. krystalizace a diamantizace byly krystaly Světla dotknuty anděly, prostřednictvím jejich vysoce vibračních energií přizpůsobeny a požehnány. Čeho se jednou anděl dotkl a požehnal, zůstane navždy spojeno s Bohem. Žádná energie nemůže krystaly Světla někdy "znečistit", nebo dokonce obsadit. Proto je energetické čištění nebo nabíjení zbytečné. (další podrobnosti viz otázka 5)

 

Stejně platí: krystaly Světla se přizpůsobí na svého "majitele". Pokud se on nachází např. ve fázi života, ve kterém se věnuje jiným věcem (např. nechce ještě pracovat duchovně), přizpůsobí svoji sílu záře pro svého majitele tak, aby se cítil dobře a mohl se koncentrovat na aktuální témata.

To znamená naopak: Pravidelné meditace a energetická práce zvyšuje účinek krystalů Světla, protože se musí energie stále více uzemnit a integrovat u lidí.

 

Pro optické čištění:

Krystalové sklo může být čištěno jako cenné sklo nebo zrcadlo, například vodou nebo hadříkem z mikrovlákna.

Více informací dostaneš od našich partnerů Náš tým, v semináři Litios-1 ("krystalové tělo Světla") nebo ve školení „Metatron diamantový kněz / kněžka Světla“.

 

4.       Jak vznikají krystaly Světla? Jak se dostanou andělské energie do skla?

Proces krystalizace a diamantizace (energetizace a inicializace Litios® krystalů Světla) je channelováno přímo Lordem Světla Metatron. Zde je aplikována duchovní technologie, která je nyní vzkříšena.

 

Lord Světla Metatron dal příkaz Antje a Edwin Eisele manifestovat v roce 2003 vysoce vibrační krystalové energie znovu na Zemi, jak tomu bylo v dobách Atlantidy. Tento příkaz si nevzali Antje a Edwin jen pro sebe, nýbrž ho obdrželi jako dar. Oni ho konají s radostí, protože jsou si vědomi toho, že byli pověřeni tímto úkolem v době rozkvětu Atlantidy a Lemurie.

 

5.       Jsou krystaly Světla naprogramované také člověkem? Mohou být manipulovány?

Vysvětlujeme vznik či výrobu výše uvedené otázce "Jak vzniknou krystaly Světla? Jak se dostanou andělské energie do skla?" Zde je uvedeno, že Antje "Kyria Deva" a Edwin Eisele jsou instruováni, aby manifestovali krystaly Světla. Činí tak na pokyn andělů a mistrů, bez vlastní lidské myšlenky, přání nebo nápadů, do krystalů.

 

Krystaly Světla nejsou proto naprogramovány člověkem. Jsou čisté božské vědomí v souvislosti s energiemi andělů a avatarů. Z tohoto důvodu, nemůžou být krystaly Světla manipulovány nebo změněny v jejich vlastnosti lidmi nebo jinými nízkofrekvenčními entitami. Stručně řečeno: Anděl se nenechat kýmkoli manipulovat.

 

Lord Světla Metatron nám sdělil v channelingu:

"Vaše krystaly Světla vibrují na Metatronické vibrační frekvenci Světla a všechny božské programy, které vibrují v jednotě a božském vzestupu i plánu duše, jsou ve vyšším samotném plánu a mohou být do něj také zahrnuty. Přijmutí nízko vibračních frekvencí není schvalováno ode mne. Částečně mohou převzít nižší energie za účelem jejich transformace, ale ne je uložit." 

 

6.       Chci krystal Světla pro mě / moje dítě / přátele / můj dům ... Jak mám vědět, který je ten správný nebo odpovídající?

Můžete to zjistit sami pomocí mediální techniky (například kyvadlem, vnímáním), který krystal Světla je pro vás ten správný.

Pokud potřebujete pomoc, můžeme vám nabídnout informaci po telefonním hovoru nebo přímý kontakt na naše krystalové partnery Náš tým bezplatné poradenství, tj. navnímají nebo ukážou kyvadlem na odpovídající krystal Světla.

 

7.       Jak mohu použít krystaly Světla v každodenním životě / integrovat je do mého života?

 

Lord Světla Metatron často říká: "Stačí nám jednoduché požádání. Pomůžeme rádi a akceptujeme vždy svobodnou vůli ..."

Krystaly Světla mohou být použity při osobní práci s energií např.:

·        žádám o ochranný plášť Světla a nosím krystal Světla v auře: "Prosím Lorda Světla Metatron a mistry i mistryně o jejich podporu a vedení."

·        vytvořím kanál Světla při meditaci tím, že požádám o aktivaci krystalu Světla a předám důležitá témata andělům, požádám o jejich transformaci a optimální řešení (Důležité: Buď otevřený, neomezuj se – zahrň nekonečné možnosti Ducha Svatého).

·        krystal Světla během meditace polož na určitou čakru, vyřeš blokádu a dej témata do transformace.

·        napiš, formuluj pozitivně své přání a požadavky andělům, polož na ně krystal Světla a předej vesmíru Světla (např. "Můj vztah s ... je v božské harmonii." místo "Nechci se hádat ...").

·        krystal Světla polož na fotografii osoby (meditace na dálku) nebo na určité téma (napiš na kus papíru) a svěř jej krystalovým andělům. "Ve jménu Nejsvětější Trojice, ve jménu Otce a Matky Boží, synů a dcer Božích a Ducha Svatého, žádám o ...

§  světlo jasné řešení pro všechny zúčastněné

§  vysvobození a transformace všech temných energií v této záležitosti, a vše je naplněno energiemi Světla z nejvyšších dimenzí

§  zlatý tok vesmíru blaha, bohatství a dokonalosti ..."

§  atd. 

S pomocí krystalů Světla se můžeme ponořit do hlubokých meditací a přijít do kontaktu s vyššími dimenzemi. Můžeme požádat o transformaci a vysvobození ze všech potíží, témat, závislostí, manipulací a obav, a to i karmy. Žádáme, aby bylo vše naplněno Světlem a láskou. 

Umístíme krystal Světla v místnosti a požádáme o čištění a prosvětlení prostoru, bytu nebo domu. 

Na cestách: polož krystal Světla např. v hotelovém pokoji na stůl 

Požádej, aby byla celá aura a také pokoje s krystaly a energiemi Světla naplněny a zaplaveny. 

Tyto prostory mohou být energeticky čištěny, prosvětleny a harmonizovány pomocí energií Světla.

 

Lord Světla Metatron nám sdělil v channelingu:

"Máte-li pocit, že krystal Světla již dlouho pracuje* na tématu, pak se spojte s mým srdcem, řekněte nebeské požehnání a žádejte, aby byla nyní vyzvednuta tato energie krystalovými anděly: Ve jménu Nejsvětější Trojice žádám/prosím vás, abyste vy, milovaní krystaloví andělé, milovaný Lorde Světla Metatron tuto energii vedli nyní zpět do božského původního proudu."

* Poznámka: Krystal Světla pracuje pro vás energeticky po delší dobu na tématu, kterým jste ho pověřili, kterým se zabýváte, atd.

 

Můžeme vždy žádat pro druhé a posílat Světlo do jejich obav. To znamená, co se může stát v božské mysli a Božím plánu, se stane. Andělské bytosti a mistři nemanipulují. Respektují vůli všech lidí, což je důvod, proč mohou jednat pouze v rozsahu, v němž se může dít v božském smyslu a záměru té osoby, nebo jak to povolí osoba sama.

 

S trochu kreativity se nabízí mnoho dalších praktických aplikací:

              perla energie Shiva pro energetizaci nápojů - pověsit nad sporákem a požádat krystalové anděly, aby prosvítili potraviny 

      krystalová karta vložit do ledničky, protože může neutralizovat programování a zaplavit Světlem všechny potraviny 

      krystaly Světla zavěsit nad mísou s ovocem, do bochníku, do špajzu… 

      perla energie Shiva položit do vany, pověsit nad sprchou - použijte perlu energie Shiva pro aktivaci akupunkturních bodů 

      perla lásky dát do sklenice vína a porovnat chuť 

      krystalová karta nebo krystalový čip použijte na kosmetiku, léky, potraviny, položit do ledničky, na technické zdroje (telefon, elektrické pole, vodní vedení, připevněte v interiéru vozu) nebo položit na bolestné, blokované body 

      atd.

Krystaloví andělé milují, když s nimi budeš komunikovat. Požádej je o jejich podporu při aplikaci krystalů Světla a také za to poděkuj: "Žádám o optimální aktivaci krystalů Světla". Tím připravíme andělům velké potěšení!

 

8.       Na co bych měl dát pozor při zacházení s krystaly Světla?

přívěsek: 

• když se převlíkáš, ujisti se, aby krystaly Světla nezůstali náhodně v oblečení a nespadli tak na zem 

• když si bereš nebo sundáváš řetízek, proveď to nejlépe nad měkkým podkladem (jako koberec, deka). V případě, že krystal Světla spadne, může se

  rozbít na tvrdém povrchu 

• při sprchování nebo koupání odlož krystaly s nanášeným povrchem (například: krystalové srdce, hvězda). Povrch může být ovlivněn množstvím

  kontaktu s vodou

koule: 

• ujisti se, že koule není vystavena přímému slunečnímu světlu, může působit stejně jako s efektem čočky 

Doporučení: postav ji na nehořlavou plochu (např. kámen)

 

doprava: 

• zabal krystaly Světla do původního obalu, za předpokladu jej chránit na cestách

 

další: 

• nenech krystaly Světla, zejména diamanty Světla ze zirkonu, aby o sebe tloukly. Mohli by se vzájemně poškodit 

• krystaly Světla by se měli zavěsit nebo umístit venku jen v případě, když budou chráněny před větrem, sněhem a sluncem, aby nedošlo k jejich

  poškození  

 

9.       Jaký je rozdíl mezi krystaly ve velkém nebo malém provedení (např. Merkaba koule, Ashtar koule, andělská brána, různé přívěsky)? Vzhledem k velikosti je tam energetický rozdíl?

 

Různé velikosti koulí nebo andělské brány, které mají stejný název, působí stejně energeticky. 

Když meditujeme s koulí, pak působí např. Merkaba koule 60 mm stejně jako Merkaba koule 100 mm. 

V klidném stavu (to znamená, když aktivně nemedituješ) vyzařuje větší koule dále. 

Takže Merkaba kole 60 mm harmonizuje místnost, Merkaba koule 80 mm byt a Merkaba koule 100 mm celou budovu. To však také závisí na energetické a technické zátěži místností a budov.

 

Mnoho našich klientů si koupí větší kouli a andělskou bránu pro harmonizaci svých místností a budov, zatímco menší verzi si vezmou na cestování nebo ji nosí v kabelce.

 

U velkých a malých přívěsků (např. krystalové srdce) není ve velikosti žádný rozdíl, protože oba prozařují celou auru. Zde rozhoduješ sám, který přívěsek se ti vizuálně více líbí.

 

10.    Můj krystal Světla má škrábance nebo se rozbil. Působí ještě nadále? Co s tím mohu teď dělat? 

Zda krystal Světla stále působí, závisí na rozsahu poškození. Má-li, například menší nebo větší škrábance, nemá to vliv na plný účinek. 

Je-li větší škoda: např. když se přívěsek rozbije uprostřed, pořád nosí informaci Světla v sobě, působí ale ne tak jak v originálním stavu. 

Pokud jsi nejistý, můžeš požádat anděly, aby ti pomohli intuitivní metodou (např. kyvadlo) dostat další informace. To se za vás může zeptat Litios partner.

 

Pokud již nechcete nosit krystal Světla nebo ho nechcete mít v bytě, protože už nevypadá tak lákavě, můžete ho použít v mnoha jiných ohledech. Dokonce my sami používáme poškozené krystaly Světla většinou pro hojení Země a darujeme je tímto způsobem stvoření zpět. 

Další nápady lze nalézt pod otázku "Jak mohu použít krystaly Světla v každodenním životě / integrovat je do mého života?" 

  

11.    Chci prodávat krystaly Světla v mém obchodě / mé společnosti. Nebo: Chci se stát partnerem Litios krystalů Světla. Jak mám postupovat dále? 

Máme již mnoho partnerů, kteří působí jako poradci krystalů Světla v Česku i v zahraničí, předávají krystaly Světla a nabízejí různé Litios semináře. 

V důsledku toho máme bohaté zkušenosti ve spolupráci s našimi partnery a přáteli Litios krystalů. 

Kontaktuj nás a sděl nám své přání:

 

Tel. 777 053 236

litios@seznam.cz