LITIOS - ŠKOLA SVĚTLA

PŘEHLED VŠECH SEMINÁŘŮ


* Seminář s kyvadlem a přípravný seminář slouží jako příprava
na seminář Metatron diamantový/á kněz / kněžka Světla.

další semináře nebo školení jsou v přípravě.