CHANNELING

METATRON: SPOJENÍ S KRYSTALOVÝM ANDĚLEM


Spojení s krystalovým Andělem

Archanděl Metatron

channelováno médiem Kyria Deva

(překlad do Češtiny Ivo Johannes)

 

 

Bylo dáno médium Antje Kyrie Déva při semináři LITIOS 1

 

Milované duše Světla, tady je archanděl Metatron. Chtěl bych to vám jednou takhle vysvětlit: my, andělé Boží, jsme v jednotě a jsme takřka ve věčném společném splynutí, ve věčném propletení, v této lásce Boží, v této blaženosti a neznáme žádné oddělení – žádné JÁ nebo TY, nebo ne jen JÁ a TY, a tak přicházíme k vám ve velké lásce a v našem způsobu, láskyplně se společně sloučíme, přijde krystalový anděl s dokonalou prvotní informaci vašich fyzických struktur, technicky řečeno: božský matrix má v sobě a sloučí se s láskyplným způsobem s vámi, tak jak my andělské bytosti to právě děláme. Je to naše přirozenost a jsoucnost, navzájem si všechno darovat.

 

Na Zemi tomu asi nerozumíte. Nejužší způsob sloučení se najde ve vašem partnerství, ve fyzickém spojení. Přesto je to ještě stále oddělení: tvé tělo – mé tělo. Ale my andělé, když dodržujeme výměnu, tak se sloučíme spolu dokonale a je to blahý akt spojení a jsou to nové tvorby, nové tvorby v mocných způsobech, neboť každý anděl sám je přece jedinečné individuum a se splynutím se dějí báječné nové tvorby.

 

Tak, když přijde krystalový anděl k vám, potom udělá toto v silném milostném aktu a spojí se s vámi, aby vám přenesl jeho celou lásku a existenci, aby se vaše prvotní forma boží ve vás opět vzbudila. A tak mu můžete zcela věřit, neboť my andělé, my jsme plní ohledů a opatrný. Jsme něžní a citlivý a přehlédneme přesně, všechno co se děje ve vás a kolem vás v tomto procesu, a dbáme právě na to, vás v lásce podporovat a v lásce opět vzbudit, co do vás bylo položeno od počátku doby.

 

Ano mnoho informací jste v průběhu vývoje ztratili a mělo by vám to být zcela jednoduše darováno na zpět skrz nás krystalový anděly boží, kteří se láskyplně s vámi spojíme a sloučíme. Neboť jsme tvůrci všech forem a vytvořili jsme přes čas a prostor tyto prvotní formy a vsadili je, tak říkajíc, do pohybu, odevzdali je vesmíru, do toku Ducha Svatého, který všechno spořádá ve své lásce, v dokonalé božské harmonii a dodali jsme tyto prvotní formy jejímu vývoji a Duch Svatý vdechl jím vědomí a život a tak jste se vyvíjeli. Jako vědomé jsoucno jste šli vývoj přes miliony roků, přes čas řečeno a váš vývoj je nezadržitelný, neboť se vrátíte zpět k vašemu počátku. Srdce boží je magnet a táhne vaše srdce bez odporu zpět k počátku, zpět k blaženosti všech posvátných bytostí duchů vesmíru, všech plně světelných sourozenců, kteří vás přijmou ve velké radosti - ve velkém radostném

shledání.

 

Nedá se to ani v lidských slovech popsat, když se vrátí posvátné bytosti, v tomto toku Ducha Svatého, vedeni na zpět do jejího domova - blaho přes blaho padne na vás. A tak to je, milovaní, buďte s námi v objetí, nyní a na věčnost. Jménem

Nejvyššího, jménem nás a jménem Ducha Svatého. Amen.