CHANNELING

METATRON: PRVOTNÍ KRYSTALOVÉ SVĚTLO

Prvotní krystalové Světlo

Archanděl Metatron

channelováno médiem Kyria Deva

(překlad do Češtiny Ivo Johannes)

 

  

Já jsem Archanděl Metatron. Jsem spolutvůrce prvotního krystalového Světla božího. Čiré prvotní krystalové Světlo se vylévá nad vámi, do

vás a kolem vás. Prvotní informace lásky z Nejvyššího počátku. Cit'te to ve vás a kolem vás – prvotní krystalové Světlo z kterého jste byli tvořeni, z kterého byl celý vesmír tvořen, prosvítí vás a protéká vámi. Je to čas probuzení.

Vše ve vás bude připomenuto a probuzeno. Vzpomeňte si buňky! Vzpomeň si duchu! Vzpomeň si duše! Vzpomeň si, člověče, že jsi byl tvořen z čiré lásky a čistého prvotního Světla. Je to ta zpětná vzpomínka na ten počátek, který je živě nyní ve vás aktivován a pulzuje vámi. Je to silné: „vzpomeň si" z božích úst k vám řečeno, toto krystalové Světlo protéká vámi. Je to čiré slovo boží, které vámi protéká: Vzpomeň si, že jsi božské vědomí z čirého Prazdroje, z nejvnitřnějšího srdce božího zapáleno od Ducha Svatého. Ano, svatý jsi vnitřně, byl jsi stvořený. Svatost protéká vámi.

Svaté je Stvoření boží. Ponořte se do nejsvětější části ve vás. Trůn boží ve vás bude živý. Jeho slovo ho probudí k životu. Vědomí boží ve vás je také probuzeno a to chce růst, silně vyzařovat a vytékat. To chce být, to se chce rozvíjet a žít a uchopit vás. Je to přání boží, touha po vás. Vrat´te se k Světlu, k vašemu skutečnému domovu!

Jste to, co vy jste: Světlo od skutečného Světla!

Já, Archanděl Metatron jsem vás připojil zpět k vašemu skutečnému původu a tak to je.

Buďte požehnaní z našeho světa, ve jménu Otce, Syna a Ducha Svatého. Amen.