Metatron channeling v Praze 28.10.2017

 

Channeling předal Ivo Johannes

 

 

Tady je Metatron, ten zářící, který stojí před trůnem.

Zdravím tě česká duše Světla, český národe. Je na čase, abys probudil svůj skutečný potenciál Světla. Nadcházející doba přinese sebou hodně změn. Z našeho pohledu se jedná o zesílení a také čisté energií, která se bude rozlévat nad touto Zemí. Tyto energie přinesou pro tvůj národ jasnost, víru a naději. Česká země a Český národ dostanou velkou podporu z vesmíru.

AA Michael požádal koncily Světla, aby Český národ byl veden do další oktávy evoluce. Nový Matrix Světla byl ode mě stvořen a iniciován. Je to Matrix obnovy a naděje pro celou Matku Zemi, který vychází z České republiky. 

Zahoď všechny své obavy. Přestaň mít ze všeho strach a vrhni se na vlastní tvorbu. Na jakou? Na tvorbu zlatého věku a vlastní reality! Jsi strašen, ale ve skutečnosti poskytuje tvá země mnohem více bezpečí, než kterákoliv jiná na území dnešní Evropy. Uvědom si, že současná světová elita je ve většině případů nevědomá, a proto si myslí, že její tahy, na úrovni energií z minulostí, budou mít stejný efekt, ale opak je však pravdou. Dnešní lidé se otevírají všemu, co se vám tento destruktivní systém snaží zamlčet a cítit, že se něco výrazně mění. 

Soustřeď se na krásu tohoto světa, na krásu své vlasti, hledej v lidech jen to dobré, ale v první řadě pracuj na sobě a mysli na sebe, což znamená, abys pochopil, že pouze ty, jako jediná osoba jsi hodna své vlastní lásky a jakmile to pochopíš, tak zjistíš, že se stejně chováš i k okolí, protože to je zákon Vesmíru. 

Vše záleží jen na tvém rozhodnutí, ale pokus se dělat něco jinak než doposud. Najdi si například jinou zábavu, než je televize, což spěje k manipulaci lidí. Čas, který věnuješ sezení před ní, si daruj jako dar. Začni v tu dobu meditovat nebo jen tiše sedět a naslouchat meditační muziku. Zastav se a pozoruj svět kolem sebe. Nalezneš mnoho nádherných věcí, které se stanou tvou realitou, budeš-li chtít. 

Uvědom si důležitou úlohu, kterou z hlediska dalšího vývoje budeš mít. Ať se to ostatním evropským národům líbí, či nikoliv, tak pouze tvůj národ si vysloužil karmické vykoupení, neboť jste řešili své spory v rámci svého území a nedrancovali okolní svět. Tím máte nyní trochu jednodušší situaci, že se žádný konflikt nebude na vašem území odehrávat, ale zároveň máte i velkou zodpovědnost, protože se k vám budou ubírat vaši evropští bratři ze západních zemí, kterým je již nyní zabíráno jejich území jakoby neviditelným nepřítelem. Lépe řečeno viditelným, ale jejich vlády jsou nevědomé.  

I to má svůj smysl a ty buď v naprostém klidu, co se týče vaši krátce zvolené vlády, protože je přesně taková, jakou v tuto chvíli potřebuje Český národ. Situace se bude poměrně rychle měnit. Mnoho Čechů má naprogramovaný systém, ve kterém nyní žijí, ale brzy poznají daleko tvrdší změny, než je tato.  

Připrav se na to, že bude okolo tebe odcházet mnoho lidí ze své pozemské cesty a nikdo neví, kdo je ten, který odejde. Neexistují vyvolení nebo lepší, či horší. Záleží jen na pochopení. Ten, kdo pochopí, že smrt neexistuje, tak se mu bude odcházet snáz, neboť pochopí, že se v brzké době opět vrátí. Ano, vy všichni se vracíte zpět, dokud se vaše duchovní vědomí nepozvedne a v současnosti se pozvedá i díky navyšování vibračního pole Českého národa. Neobávej se této alternativy a pracuj na svém pochopení. Pak zjistíš, že smrt je plané slovo, které lze nahradit jiným, přijatelnějším výrazem, jako transformace, či přechod do jiné dimenze.  

Každá duše Světla se může napojit na tento Matrix prostřednictvím brány Světla. Tato brána Světla byla stvořena na Kozákově k tomuto cíli. Antje Kyrie Deva a Ivo Johannes postavili tuto „bránu Světla naděje a obnovy“ pro tento Matrix. Mnoho energií mohlo být transformováno touto bránou. Ale také požehnání pro Český národ bylo k vám zasláno. Různé Bytosti Světla podporují svou energií vývoj tohoto národa. 

Sanat Kumara, jeden ze strážců této Země, nádherné planety se svobodnou vůlí, střeží nyní tuto bránu Světla, aby nebyla k jiným účelům zneužita. Planeta, která se nyní těší mimořádné ochraně z úrovně Nejvyššího stvořitele. 

Sbory andělů a všechny bytosti Světla, ti darují požehnaní. Jsi navždy v našich srdcích, protože láska trvá navěky. Tělo odejde, ale duše zůstává a vzestoupí. 

Tak to je, milovaný.