Milí přátelé Světla,

Když jsem postavil srub v Radostné pod Kozákovem (Liberecký kraj), byl můj záměr jasný: zpřístupnit Krystaly Světla LITIOS Čechům a Slovákům. Byl jsem také podroben některým zkouškám, jak to už je v životě. Po čtyřech letech čekání mi Lord Světla Metatron povolil, přivést tyto nádherné nástroje Světla lidem v těchto zemích.

Před volbami 2017 jsem se obrátil na Antje a Edwina (LITIOS-Lichtkristalle) s tím, jestli by měl Lord Světla Metatron zprávu pro nadcházející volby v Česku. Postavili jsme energetickou bránu Světla, léčivou bránu Země uprostřed našeho srubu a tak jsme spojeni přes tuto bránu. Můžete se k ní kdykoli připojit.

 

Následující channeling předala Antje Kyria (přeložil Ivo Johannes):

Milované duše Světla,

 

tady je Archanděl Metatron ve spojení s Archandělem Michaelem. Vaše prosby byly vyslyšeny. Boží milosrdenství a milost se rozlévá nad touto zemí! Kéž může být Česká země, která prošla tolik utrpení a smutku, nyní zdrojem naděje a milosrdenství pro tuto Zemi, pro celé lidstvo, pramen naděje a milosrdenství, pramen radosti a obnovy.

 

To přejeme my, andělé Boha, a zde vytvoříme silný pramen původu, jako sloup božského ohně, který je viditelný daleko do sfér Světla, daleko do vesmíru. Světla plní, milující pomocníci jsou přitahováni ode všaď. Proudí tímto kanálem a pomáhají. Celá země je obklopena silným Světlem radosti a lásky. Jako radostný festival, radostný tanec stvoření, šíří se Světlo a naděje. Vycházející z České republiky. Zvedni se Česká duše, Český národe, České srdce, zvední se z prachu! Hvězdy prší nad tebou, Česká země! Přinášejí znalosti a štěstí! Staň se pramen znalostí, Český národe! Srdce můžou být osvíceny, stejně jako hvězdy v noci, a daleko viditelné. Pramen naděje, pramen radosti a pravdy. 

Vytvoříme Merkabu milosti, která neustále vsakuje temné energie karmy odkudkoliv, daleko za hranicemi země a přemění je. To způsobí mocnou sílu očisty a jako déšť hvězd jej vrací zpět jako pravdu a poznání do duší tohoto národa a těchto zemí. Nechť se osvobodí od zapletení nenávisti a nedůvěry! Může toto osvobození vycházet z České republiky. Češi mají sílu řešit uzly a zapletení karmy. Tolik vzali na sebe, tolik unesli! Můžou se stát pramenem naděje. Stejně jako sloup Světla svítí tento kanál, jako příklad pro všechny národy a všechny země. 

Nové Světlo, nová láska, energie obnovy nyní přichází touto bránou naděje - je to brána naděje a obnovy!

Pociť energie karmického osvobození, pociť, jak se to stále více a více uvolňuje. To způsobí svobodu pro tuto zemi a svoboda Ducha svatého prší dolu na tento stát. Brána k vykoupení karmy a brána svobody Ducha svatého. Příklad národům. Tato láska může vzbudit srdce. Tak to je milovaný, děkujeme ti, milujeme tě, přinášíme celé Světlo nebes. Ať jsi kdekoli, nebo za kohokoli prosíš, budeš vyslyšen. Naše láska je navždy s tebou a v tobě. 

Tady je Metatron sjednocený s Archandělem Michaelem - požehnání pro Českou zemi, pro země Evropy a celou Zemi - urbi et orbi - ve jménu nejvyšší moce Světla vesmíru: toto je brána naděje a obnovy - vítězná brána Nové Doby míru.

Amen.